नेपाल विद्दुत प्राधिकरणले २०७२/७३ लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन-को को सफल हुनु भयो हेर्नुहोस्

 495 पटक हेरिएको

काठमाडाैं-  नेपाल विद्दुत प्राधिकरणबाट प्रकाशित निम्नलिखित विज्ञापन नं अनुसार पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारास्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएका उम्मेद्धारहरु मध्य उपल्लो अंक  प्राप्त गर्ने लिम्नलिखित रोल नं नाम थर भएका उमेदवारहरु अन्तरवार्ताको लागि छनोट भएको हुदा परीक्षा हुने दिन प्रवेस पत्र र शैक्षिक योग्यता सक्कलै प्रमाण-पत्रहरु एक/एक प्रति प्रतिलिपी समेत साथमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार