शिक्षक सेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? नमुना प्रश्नोत्तर राखेका छाैं अध्ययन गर्नुहोला

  शिक्षक सेवा तयारी  1120 पटक हेरिएको

१)पूर्व प्राथमिक तहको अनुमति तथा स्वीकृति कसले प्रदान गर्दछ ?
क) जिल्ला शिक्षा कार्यालय
ख) विद्यालय व्यवस्थापन समिति
ग) विद्यालय
घ) गाविस/नगरपालिका

२) माल्दीभ्सको विद्यालय तहको शैक्षिक संरचना कस्तो छ ?
क) ५ + ३+२+२ ख) ५+२+३+२
ग) ५+४+३+२ घ) ३+४+३+२

 

३) पाठ्यक्रमका अंगहरुको ठीक क्रम कुन हो ?
क) विषयवस्तु, उद्धेश्य, शिक्षण विधी, र मूल्यांकन
ख) मूल्यांकन, उद्धेश्य, विषयवस्तु र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलपा
ग) उद्धेश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप ,मुल्यांकन
घ) उद्धेश्य, विषयवस्तु, मूल्यांकन र गृहकार्य

४) नेपालमा सर्व प्रथम Technical school स्थापना कहिले भएको हो ?
क) वि.सं. १९८७ ख) वि.सं. १८८७
ग) वि.सं. १९८८ घ) वि.सं. १९७७

 

५) शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने जिम्मेवारी कसको हो
क) जिल्ला शिक्षा अधिकारी ख) विद्यालय निरीक्षक
ग) वि.व्य.स. घ) प्रधानाध्यापक

६) थोरै विद्यार्थी र कम शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालयमा कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ ?
क) कक्षा शिक्षण ख) विषय शिक्षण
ग) वहुवर्ग शिक्षण घ) समूह शिक्षण

७)  विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो ?
क) एस.एल.सी. ख) प्रमाण पत्र तह ग) स्नातक घ) स्नाकोत्तर

८) विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको समयावधी कुन हो ?
क) सन् २०१०—२०१५ ख) सन् २००९ —२०१५
ग) सन् २००४ —२००९ घ) सन् २०११—२०१५

९) विद्यालय तहको पाठ्यक्रको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने निकाय कुन हो ?
क) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र ख) शिक्षा विभागा
ग) नेपाल सरकार घ) शिक्षा मन्त्रालय

१०) नेपालको  संविधान २०७२  अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कसले सम्बोधन गरी
प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ?
क) प्रधानमन्त्री ख) राष्टपति
ग) अर्थमन्त्री घ) उप प्रधानमन्त्री

११) माध्यमिक तहको ऐच्छिक प्रथम पत्रमा समावेश नभएको विषय कुन हो ?
क) चिनीयाँ भाषा ख) जनसंख्या शिक्षा
ग) समाज शास्त्र घ) छविकला

१२) नेपालको संविधान २०७२ को कुन धारामा महिलाको हकसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ?
क) धारा ३७ ख) धारा ३८ ग) धारा ३६ घ) धारा ३९

१३) सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम २००४—२००९ सञ्चालनको लागि जम्मा कति बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो ?
क) ८१४.५ मिलियन अमेरिकी डलर
ख) ४८१.५ मिलियन अमेरिकी डलर
ग) ९०५.२ मिलियन अमेरिकी डलर
घ) ८४१.५ मिलियन अमेरिकी डलर

१४) राष्टिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षाको लागि कूल कति पूर्णाङ्ग कायम गरिएको थियो ?
क) ५००+ ३०० ख) ६००+२००
ग) ४०० + ४०० घ) ७०० +१००

१५) रा.शि.प.यो. २०२८ अनुसार निम्न माध्यमिक तहको अन्त्यमा कस्तो किसिमको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ?
क) विद्यालय स्तरीय ख) अञ्चल स्तरीय
ग) जिल्ला स्तरीय घ) राष्टिय स्तरीय

१६) राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना २०२८ सर्वप्रथम कुन–कुन जिल्लामा लागु गरियो ?
क)मोरङ्ग र काठमाण्डौ ख) भक्तपुर र ललितपुर
ग) इलाम र पाल्पा घ) चितवन र कास्की

१७) एस.एल.सी. परीक्षा कक्षा १० को पाठ्यक्रमबाट मात्र कहिले देखि सञ्चालन हुन थालेको हा ?
क) वि.सं.२०६३ ख) वि.सं. २०६४
ग) वि.सं.२०६५ घ) वि.सं. २०६६

१८) शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गर्दा तालिम वापत् कति अंक प्रदान गरिन्छ ?
क) ५ अंक ख) १५ अंक ग) २० अंक घ) १० अंक

१९) न्युनतम तलव स्केल रु. २२,०००, अन्तिम तलवमान रु. २५००० र २० वर्ष सेवा अवधि भएको शिक्षकले मासिक कति रकम निवृत्तिभरण पाउँछ ?
क) रु. १०,००० ख) ११,००० ग) १२,००० घ) १२५००

२०) हाम्रो देशमा विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक पक्ष सोचेजस्तो नहुनुमा मूल्यांकनको कस्तो भुमीका रहेको छ ?
क) परीक्षाका प्रश्नहरु गुणस्तरीय नहुनु ।
ख) परीक्षाको विश्वसनियता नहुनु ।
ग) निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन नहुनु ।
घ) परीक्षाफलको विश्लेषण नहुनु ।

(बिभिन्न  सेवा आयोगमा सोधिने प्रश्न र उत्तरसम्बन्धी  थाहा पाउन facebook page सरकारी सेवा प्रवेश सहयात्री Like गर्न नभुल्नुहोला )

पविलन्युजको ब्लगबाट साभार गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार