बाजुरामा २ अर्व ९६ करोड ८६ लाख मध्य कुन स्थानिय तहमा कती बजेट ?

  मूलधारपोष्ट  462 पटक हेरिएको

बाजुरा – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहलाई समपुरक र विषेश बाहेक बजेट विनियोजन गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहले ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् भने १ खर्ब २३ अर्ब शर्सत अनुदान छुट्टयाएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्टयाएको हो । सरकारले ६ महानगरपाालिकाको लागि ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाले ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । २७६ नगरपालिकाले ९५ अर्ब २८ करोड र ४६० गाउँपालिकाले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाउने छन् । बाजुरा जिल्लामा कुल बजेट जम्मा २ अर्व ९६ करोड ८६ लाख रहेको छ ।

त्रिवेणी नगर पालिकालिकामा शसर्त अनुदान तर्फ १४ करोड, १ लाख ,  वित्तीय समानीकरण अनुदान १० करोड ७७ लाख गरी कुल बजेट २४ करोड ७८ लाख रहेको छ । बडीमालिका नगरपालिकाको लागि शसर्त अनुदान वजेट १३ करोड ५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ १० करोड ९५ लाख कुल बजेट २४ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बुढीगंगा नगरपालिका शसर्त अन्दानतर्फ १५ करोड ८१ लाख, छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १२ करोड ३१ लाख गरि कुल बजेट २८ करोड १९ लाख रकम विनिजयोजन गरिएको छ । बुढीनन्दा नगरपालिकामा शसर्त अनुदान तर्फ १२ करोड ५ लाख रकम  छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ११ करोड १२ लाख गरि कुल बजेट २३ करोड १७ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै गौमुल गाउँपालिकामा शसर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ५१ लाख र  वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ७ करोड १० लाख गरि कुल बजेट १९ करोड ६१ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा शर्सत अनुदान तर्फ १३ करोड १७ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ १० करोड ७० लाख गरि कुल बजेट २३ करोड ८७ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ । जगन्नाथ गाउँपालिकामा शसर्त अनुदान तर्फ ७ करोड १६ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड १४ लाख गरि कुल बजेट १४ करोड ३० लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा शसर्त अनुदान तर्फ १२ करोड ८ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ८ करोड ७८ लाख गरि कल बजेट २० करोड ८६ लाख बजेट रहेको छ भने हिमाली गाउँपालिकामा शसर्त अनुदान तर्फ ९ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ७ करोड २६ लाख गरि कुल बजेट १६ करोड २६ लाख रकम सरकारले  विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा कुल बजेट जम्मा २ अर्व ९६ करोड ८६ लाख रहेको छ । यस बजेटमा सबै भन्दा बढी बुढीगंगा नगरपालिका र सबै भन्दा कम बजेट हिमाली गाउँपालिकामा रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार